Projektsida

Stöd till ordförandeskap i ICES WGIAB

Bidraget är ett stöd i form av löne- och resekostnader för ordförande vid ICES WGIAB under 2019. Stödet bidrar till kostnader för att delta i ett möte med ICES WGIAB planerat 8-12 april samt uppföljning och återrapportering till Havs- och vattenmyndigheten.

Länsstyrelsen Kalmar
Kalmar
53000
SEK
2019 - 2019
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3737
320-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.