Projektsida

Fortsatt arbete inom havsplanering, Symphony och marint områdesskydd vid SGU under 2019

Arbetet ska ta fram kunskaps- och planeringsunderlag för en hållbar ekosystembaserad fysisk havsplanering. Fokusområden för projektet är att utgöra stöd till havsplaneringen, stöd till Symphony, utveckling av Omvända kartan och därmed sammanhängande med marin pedagogik.

Sveriges Geologiska undersökning, SGU
Uppsala
3500000
SEK
2019 - 2019
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3736
4700-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.