Projektsida

Arbete med regionala åtgärdsplaner, enligt förordning (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag

Bidraget stödjer arbetet med de regionala åtgärdsplanerna som utgör underlag för att samordna verksamheten, höja kvalitén och skapa en enhetlig grundstruktur i kalkningsverksamheten. Åtgärdsplanerna kommer även att vara en grund i Havs- och vattenmyndighetens kommande arbete med att ta fram en ny nationell plan för kalkningsverksamheten.

Kalkningsverksamheten är betydelsefull för att motverka effekterna av försurningen på vattenmiljön genom att väl fungerande kalkningar resulterar i att försurningskänsliga arter kan överleva och reproducera sig.

Länsstyrelsen Jönköping
Jönköping
200000
SEK
2019 - 2019
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3733
809-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.