Projektsida

Koordinator för åtgärdsplaner inom ASCOBANS

Projektet innebär medfinansiering av en koordinator för tre åtgärdsplaner för tumlarpopulationerna i Östersjön, Bälthavet och Nordsjön.

UNEP/CMS sekretariatet
Bonn
28250
EUR
2018 - 2020
Ett rikt växt- och djurliv
Reglerande och upprätthållande
3673
4707-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.