Projektsida

Mellersta Kattegatts marina utsjöbankar och sjöfågel

Projektet syftar till att ge grundläggande kunskap om förekomst, utbredning och artsammansättning av sjöfågel på mellersta Kattegatts utsjöbankar (Fladen, Lilla Middelgrund, Morups bank och Glommaryggen). Projektet ger bland annat underlag för eventuell utvidgning av marint skyddade områden samt bakgrundsdata för uppföljning.

Länsstyrelsen Halland
Halmstad
1382852
SEK
2018 - 2020
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3672
1362-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.