Projektsida

Reduktionsfiske 2018-2019

Syftet med projektet är att reducera mängden vitfisk (framförallt braxen och mört) i Bodensjöarna. Målet med fisket är att minska mängden fosfor och kväve som transporteras ut från sjön samt problemen med algblomningar i sjöarna. Uppskattningsvis kommer näringstransporten att minska med 20-40%. Storskaliga reduktionsfisken har inte genomförts i samma omfattning i norra Sverige förut.

Bodens kommun
Boden
340200
SEK
2018 - 2018
Ingen övergödning
Försörjande
3665
501-843-2018

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
LOVA- Ansökan
LOVA-Beslut
LOVA-Beslut
LOVA- Övrigt
LOVA- Övrigt