Projektsida

Sedimentprovtagning och utbildning i reduktionsfiske

Syftet med sedimentprovtagning (delprojekt 1), är att ta reda på hur mycket sedimenten i Bodensjöarna bidrar till övergödningsproblemen i sjöarna dvs hur stor den interna näringsbelastningen är. Syftet med utbildningen i reduktionsfiske (delprojekt 2) är att göra det möjligt att bedriva ett långsiktigt och effektivt reduktionsfiske i kommunens regi. Ett årligt återkommande fiske med bottengarn under våren kan förlänga effekterna av det reduktionsfiske med not som planeras tillsammans med Klara Vatten AB under 2018-2019 och som finns med i en annan ansökan om LOVA-bidrag. Det långsiktiga målet med alla insatser i och kring sjöarna är att förbättra den ekologiska statusen och öka tillgängligheten för allmänheten gällande fiske, friluftsliv mm.

Bodens kommun
Boden
333000
SEK
2018 - 2018
Ingen övergödning & Giftfri miljö
Reglerande och upprätthållande
3664
501-843-2018

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentLOVA- Ansökan
Öppna dokumentLOVA-Beslut
Öppna dokumentLOVA-Beslut
Öppna dokumentLOVA- Slutrapport

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.