Projektsida

Miljötillstånd Linabäcken mfl.

Länsstyrelsen upphandlade genom öppet förfarande konsulttjänst för framtagande av underlag för ansökan hos mark och miljödomstolen. Underlaget kommer Länsstyrelsen lämna in till MMD under våren 2019, för att kunna påbörja miljöåterställning efter flottledsrensning, under 2020. Resultatet av projektet är en ansökan om tillstånd enl. miljöbalken för vattenverksamhet, med syfte att få tillstånd för miljöåterställning efter flottledsrensning.

Länsstyrelsen Norrbotten
Luleå
SEK
2018 - 2018
Levande sjöar och vattendrag
Försörjande
3657

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.