Projektsida

Stamsjöns strukturkalkning

Strukturkalkning av 172 hektar lerhaltig åkermark för att minska fosforförlusterna

Stamsjöns strukturkalkning
Uppsala
352256
SEK
2017 - 2019
Ingen övergödning
Försörjande
3652
537-7526-2016

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
LOVA- Ansökan
LOVA-Beslut
LOVA- Övrigt
LOVA-Beslut