Projektsida

Förstudie till blåmusselodling i Blekinge läns kustvatten

Projektet syftar till att undersöka förutsättningarna för musselodling i Blekinge läns kustvatten och därmed bereda väg för Blekinge att ta del av den internationella, omfattande och spännande utvecklingen som just nu sker inom området ”miljömusslor”. Exempelvis nämns musselodling specifikt i 2018 års svenska budgetproposition som åtgärd mot övergödningen i Östersjön, i Danmark är det från och med juli 2017 tillåtet att använda musselodling som kompensationsåtgärd för fiskodling. Samtidigt är det ett flertal aktörer som arbetar med att ta fram ett musselmjöl för foderindustrin, och nya produktionsområden utvärderas och kartläggs som snart täcker in hela svenska syd- och ostkusten från Öresund i söder till Norrtälje i norr.
Långsiktigt är målsättningen att denna studie ska leda till att både minska övergödningen i Blekinge läns kustvatten och samtidigt skapa en grund för hållbar tillväxt inom blåa och gröna näringar (matfågel- och äggproduktion samt fiskodling).

Ecopelag
Värmdö
1009280
SEK
2018 - 2022
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3627
501-1188-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Övriga dokument
Ansökan