Projektsida

Anslutning av ca 37 fastigheter till kommunalt vatten och avlopp för att minska övergödningen av Östersjön

Anslutning av kustnära fastigheter som idag har enskilt avlopp till kommunalt vatten och avlopp inom 3 år. Detta för att minska övergödningen i Östersjön.

Sibbaboda Vatten och Avlopp Ekonomisk förening
Karlskrona
370000
SEK
2018 - 2020
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3626
501-1081-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Övriga dokument
Ansökan