Projektsida

Utbyggnad av Kommunalt vatten och avlopp till fastigheter i Svanhalla, södra delen

Fastigheter med enskildt avlopp i Svanhalla ansluts till kommunalt vatten och avlopp. Genom detta minskas näringsläckaget till havet längs kuststräckan Truseryd-Svanhalla

Svanhalla Vatten och avlopp Ekonomisk förening
Karlskrona
560000
SEK
2018 - 2020
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3619
501-5492-17

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Övriga dokument
Ansökan