Projektsida

Anslutning av ca 122 fastigheter till kommunalt vatten och avlopp för att minska näringsläckaget till Östersjön

Målet är att inom ca 3 år ansluta kustnära fastigheter till i 1:a hand kommunalt avlopp men även kommunalt vatten. Detta bidrar till att minska näringsläckaget till havet genom att eliminera bristfälliga enskilda avlopp längs aktuell kuststräcka. För att nå målet har en ekonomisk förening bildats. Föreningen jobbar aktivt genom områdesansvariga, möten och en informativ hemsida med att få så många fastigheter som möjligt inom kuststräckan från Långenabben till Björkenäs (Torhamns socken, Karlskrona kommun) att ansluta sig

Långenabben-Björkenäs VA ekonomisk förening
Karlskrona
50000
SEK
2018 - 2020
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3618
501-4662-17

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Övriga dokument
Ansökan