Projektsida

Utrotning av potentiellt invasiv fiskart (Lepomis gibbosus) i Bergadammen

Projektets bidrar till att förhindra etablering och spridning av främmande invasiva arter i svenska vattenmiljöer genom att utrota den illegalt utplanterade och potentiellt invasiva fiskarten Lepomis gibbousus från Bergadammen strax öster om Gränna i Jönköpings kommun.

Länsstyrelsen Jönköping
Jönköping
450000
SEK
2018 - 2019
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3610
3697-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.