Projektsida

Samordnare mot marint skräp

Projektet innebär en delfinansiering av en samordnare för implementering av Regionala Aktionsplanen mot Marint Skräp (RAP-ML)

OSPAR
London
5000
EUR
2018 - 2019
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3609
4685-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.