Projektsida

Uppföljning av åtgärder i jordbrukslandskapet för minskad övergödning

Projektet ska utveckla metoder och utföra mätningar för att följa effekter av åtgärder mot övergödning som genomförs inom avrinningsområden i jordbrukslandskapet. Projektets mål innefattar bland annat en utvecklad metodik för effektiv uppföljning av enskilda åtgärder utifrån deras förväntade effekt.

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
Uppsala
3000000
SEK
2018 - 2020
Ingen övergödning
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3608
4100-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.