Projektsida

Dagvattenutredning Gröna dalen

Framtagande av plan för dagvattenhanteringen från Bålsta tätort med placering i Gröna dalen.

Håbo kommun
Bålsta
317750
SEK
2017 - 2018
Ingen övergödning
Försörjande
3486
501-5412-2017

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentLOVA- Slutrapport

Övriga dokument

Övriga dokument
LOVA- Ansökan
LOVA-Beslut
LOVA-Beslut
LOVA-Beslut