Projektsida

Utsjöodling av blåmussla

Projektet har som långsiktig målsättning att utveckla musselodling i utsjön till en storskalig och kostnadseffektiv miljöåtgärd för är att minska övergödningen i Östersjön och samtidigt skapa en grund för hållbar tillväxt inom blåa och gröna näringar. Syftet med projektet är dels att undersöka settling och tillväxt samt att utvärdera en robust, enkel och uppskalningsbar odlingsteknik anpassad till utsjön. Utsjöodling är etablerat på många platser runt om i världen, men i vår vetskap är detta första initiativet att utvärdera utsjöodling i Östersjön. Vi tror att utsjöodling kan komma att bli ett viktigt komplement till musselodlingar i skyddad kustmiljö eftersom det drastiskt ökar möjligheten att etablera storskaliga musselodlingar i såväl Östergötland som övriga Egentliga Östersjön.

Ecopelag
Värmdö
788890
SEK
2018 - 2021
Ingen övergödning
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3463
501-1206-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
LOVA-Beslut