Projektsida

Jonsbergsån

Provtagning av näringsämnen i huvudfåran av Jonsbergsån samt tillflöden för att få en nulägesbild och data före åtgärder. Provtagninspunkter är tänkt att tas i huvudfåran samt i tillflöden för att definiera var närinsbelastningarna huvudsakligen kommer ifrån (huvudsakligen kväve och fosfor). Vattenkemin beroende av tillrinning är viktig för prioriteringar och motiveringar av åtgärder. Projektet ska sammanställa befintliga historiska prover och nya.

Norrköpings kommun - Tekniska kontoret
44408
SEK
2018 - 2019
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3460
501-1203-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut