Projektsida

Nationella Marktäckedata

Projektet ska arbeta med produktion och förvaltning av nationella marktäckedata.

Naturvårdsverket
Stockholm
600000
SEK
2018 - 2018
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3459
2624-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.