Projektsida

Sveriges vattenmiljö

Projektet ska utveckla ett nytt konceptet, och utforma en ny digital rapport, som ersätter Havet och Sötvatten enligt Källa till Hav-koncept.

Havsmiljöinstitutet, HMI
Göteborg
800000
SEK
2018 - 2018
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3458
3115-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.