Projektsida

LIFE IP Rich Waters

Projektet är en del av EU-projektet LIFE IP Rich Waters vars syfte är att effektivisera åtgärdsarbetet för ett fullt genomförande av åtgärdsprogrammet för norra Östersjöns vattendistrikt. Vidare syftar projektet till att bidra till implementeringen av vattendirektivet i hela Sverige.

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
Uppsala
1530000
SEK
2018 - 2021
Ingen övergödning
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3455
2883-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.