Projektsida

Vattenprovtagning Ensjön

Fortsatt vattenprovtagning i Ensjön med fokus på kväve och fosfor. Tillägget denna omgång är att provtagningsdata sammanställs och analyseras i likhet med grafer i "Vattenplan för Ensjön" och en nulägesrapport skapas. Då provtagning sker av flera aktörer ska ett inrapporteringsverktyg och databas skapas. Ytterligare provtagning kommer också att ske i Markgärdesdiket, Sjöviksdiket, Nyalundsdiket med fyra provtagningar per år och två till fyra provpunkter för varje tillflöde.

Norrköpings kommun - Tekniska kontoret
121120
SEK
2018 - 2020
Ingen övergödning
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3453
501-1202-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut