Projektsida

GRIP on LIFE IP

Projektet ska initiera implementeringen av Prioritized Action Framework (PAF), det vill säga gå mot gynnsam bevarandestatus i Natura 2000-områden. Inledningsvis kommer projektet att fokusera på våtmarker och vattendrag i skogslandskapet samt tio utpekade habitat inom de sju ingående länen. I projektet kommer flera myndigheter, skogsägarföreningar och intresseorganisationer, sammanlagt sjutton olika partners, samverka för att skydda och återställa våra värdefullaste vattendrag och våtmarker.

Skogsstyrelsen
Jönköping
3331779
EUR
2018 - 2025
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3450
2852-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.