Projektsida

ECOnnect

Projektet ska förbättra kunskapen om klimatförändringens effekter på Bottniska vikens havsmiljö och de ekosystemtjänster som produceras. Inom projektet kommer det tas fram detaljerade beslutsunderlag för skydd och förvaltning av den marina miljön, med speciellt fokus på marint områdesskydd och arbete med anpassning till ett förändrat klimat.

Länsstyrelsen Västernorrland
Härnösand
113000
EUR
2018 - 2021
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3449
810-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.