Projektsida

Uppsökande verksamhet och markägardialog om vattenåtgärder i Dalköpingeåns avrinningsområde, 2018-2020

Projektet gäller att bedriva uppsökande verksamhet genom att anordna informationsträffar, åvandringar, personliga rådgivningar och eventuellt detaljprojektering. Syftet med projektet är att skapa markägarkontakter med de som är intresserade av att göra åtgärder för att förbättra den ekologiska statusen i Dalköpingeån. Målet är att starta upp åtgärdsarbetet i Dalköpingeåns avrinningsområde. Sydvästra Skånes Vattenråd anger att projektet ska påbörjas april 2018 och avslutas oktober 2020.

Sydvästra Skånes vattenråd
Trelleborg
342500
SEK
2018 - 2020
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3446
501-32509-2017

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.