Projektsida

Kan brunifieringens konsekvenser motverkas?

Projektet ska sammanställa befintlig kunskap kring vilka drivkrafter som orsakar den trend mot allt brunare vatten som syns i sjöar och vattendrag på norra halvklotet sedan 40 år tillbaka i tiden. Projektet ska också beskriva kända effekter av denna utveckling för vattnets användbarhet.

Kristianstads kommun
Kristianstad
124000
SEK
2018 - 2019
Bara naturlig försurning
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3445
2323-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.