Projektsida

Restaurering av Nittälvens vattensystem

Projektet ska förstärka det pågående arbetet med restaureringen av flottledsrensade statligt ägda Nittälven. Målet är att uppnå gynnsam bevarandestatus för Nittälven och dess biflöden.

Länsstyrelsen Örebro
Örebro
1300000
SEK
2018 - 2018
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3443
2365-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.