Projektsida

Biologiska förbättringsåtgärder Grönskogs kvillområde

Projektets mål att utföra biologiska förbättringsåtgärder i Emåns största kvillområden till förmån för fisk och övrig biologisk mångfald. Målet med projektet är att till stora delar återfå områdets ekologiska funktion. Projektet förväntas bland annat leda till större lek- och uppväxtområden för laxfisk, vilket även kommer gynna asp och stensimpa.

Länsstyrelsen Kalmar
Kalmar
800000
SEK
2018 - 2018
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3442
2363-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut
Öppna dokumentSlutrapport HaV-format

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.