Projektsida

Restaurering Valkenbäcken och kulturinventering

Projektets syftar till att återställa habitat och vattenmiljö efter flottledsrensningar. Målet är att Valkenbäcken ska uppnå god ekologisk status genom att skapa fria vandringsvägar för fisk och andra organismer i hela systemet. Projektet kommer att återställa lekbottnar, uppväxtområden och ståndplatser.

Länsstyrelsen Norrbotten
Luleå
1540000
SEK
2018 - 2018
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3440
2338-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut
Öppna dokumentSlutrapport HaV-format

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.