Projektsida

Restaurering av strömvatten i Jämtland

Projektarbetet syftar till anpassa miljön i
vattendrag som är påverkade av flottledsrensning och av vägtrummor som utgör vandringshinder. Bland annat kommer sammanlagt 9,3 km älvsträcka och 31 ha av den fysiska miljön i Indalsälven återställas.

Länsstyrelsen Jämtland
Östersund
1227000
SEK
2018 - 2018
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3439
2314-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut
Öppna dokumentSlutrapport HaV-format

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.