Projektsida

Ökad kunskap om hur musselodlingar kan påverka ekosystem i Östersjön

Projektets har som mål att öka kunskapen om de potentiella negativa miljöeffekterna på ekosystem kopplade till musselodling i Östersjön.

Ecopelag
Värmdö
680992
2018 - 2020
Ingen övergödning
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3437
2003-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.