Projektsida

Strukturkalkning för minskat näringsläckage i Skåne, Projekt 5

Syftet är att minska uttransporten av näringsämnen till sjöar, vattendrag och havet. HS ska även utvärdera åtgärden genom analyser av ett flertal parametrar vid spridningstillfället, samt analys av uppslammade jordprov tagna före och efter åtgärd. Projektet bygger kunskapsmässigt vidare på era tidigare LOVA-projekt,
dnr: 501-4274-2014, 501-1355-2015, 501-31959-2015 och 501-34273-2016. Till skillnad mot tidigare LOVA-projekt avser HS nu att erbjuda två olika kalkprodukter, Nordkalk Fostop Struktur OLS och Nordkalk Fostop Kol, till lantbrukarna som väljer att vara med i projektet. För det nu aktuella projektet utvärderas effekten av fosforförluster på jordar med höga och låga P-AL-tal, samt påverkan från strukturkalken på mikroorganismer, nematoder och svamp. HS avser att lägga ut 8 provytor där strukturkalk sprids i stigande givor.

Hushållningssällskapet Skåne
4135347
SEK
2018 - 2020
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3354
501-32796-2017

Relaterade projekt: LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medelValuta
Lidingö BåtförbundBåtbottentvätt Lidingö 722 125SEK
Norrtälje KommunKretsloppsanläggning för enskilda avlopp 473 600SEK
Vikingarnas Segelsällskap (VSS)Åtgärder för att minska användning av båtbottenfärger från en båtklubb 879 000SEK
Bygdegårdsföreningen Nyby kapellVA-anläggning Nyby Bygdegård 49 127SEK
Östra Dyviksudds VA-föreningMinireningsanläggning för Östra Dyviksudds VA-förening 40 375SEK
Svenska KryssarklubbenTömning av hålltankar Norrviken 110 000SEK
Vaxholms stadTvå tömningsstationer för toalettavfall från båtar 175 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länLatrinmottagning i bryggan Utö gästhamn 110 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länUtbyggnad av landtoaletter i skärgårdsmiljö 562 500SEK
Haninge kommunMobil tömningstank vid Huvudskär 75 000SEK
Tierps kommunReningsdammar i Tierp 95 000SEK
Östhammars kommunLatrinhantering och båttvätt i Öresundsgrepen 271 000SEK
Östhammars kommunPlanering av våtmark vid Östhammars reningsverk Lillfjärd 144 622SEK
Tierps kommunTömningsstation för båttoaletter i Ängskär 60 000SEK
Kiladalens VattenvårdsföreningEnskilda avlopp Kiladalen 500 000SEK

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Övriga dokument
Ansökan