Projektsida

Strukturkalkning för minskat näringsläckage i Skåne, Projekt 5

Syftet är att minska uttransporten av näringsämnen till sjöar, vattendrag och havet. HS ska även utvärdera åtgärden genom analyser av ett flertal parametrar vid spridningstillfället, samt analys av uppslammade jordprov tagna före och efter åtgärd. Projektet bygger kunskapsmässigt vidare på era tidigare LOVA-projekt,
dnr: 501-4274-2014, 501-1355-2015, 501-31959-2015 och 501-34273-2016. Till skillnad mot tidigare LOVA-projekt avser HS nu att erbjuda två olika kalkprodukter, Nordkalk Fostop Struktur OLS och Nordkalk Fostop Kol, till lantbrukarna som väljer att vara med i projektet. För det nu aktuella projektet utvärderas effekten av fosforförluster på jordar med höga och låga P-AL-tal, samt påverkan från strukturkalken på mikroorganismer, nematoder och svamp. HS avser att lägga ut 8 provytor där strukturkalk sprids i stigande givor.

Hushållningssällskapet Skåne
4135347
2018 - 2020
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3354
501-32796-2017

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

InfoÖvriga dokument
Kontakta diarietAnsökan