Projektsida

Biotopvård i Håvdsjöån

Projektet avser biotopvård av Håvdsjöån som rensats i samband med byggnationen av
Nyhems kraftverk. Större sten och block kommer att återföras till ån och gropar
kommer att grävas för att förbättra miljön för öring och harr.

Håvdsjö fiskevårdsområdesförening
Bräcke
21000
2018 - 2018
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3350
501-4003-2018

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentLOVA- Slutrapport
Öppna dokumentLOVA- Slutrapport

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.