Projektsida

Framtagande av plan för anläggandet av fiskväg förbi kvarnforsens vattenkraftverk i Härjeån

Projektet avser att ta fram en plan för anläggandet av en fiskvandringslösning förbi
Kvarnforsens vattenkraftverk i Härjeån. Projektet avser också att söka finansiering för
anläggandet och kommer att innefatta platsbesök och möten med intressenter/sakägare,
entreprenörer och möjliga finansiärer.

Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund
Söderhamn
160000
2018 - 2019
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3348
501-4019-2018

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.