Projektsida

Förbättra konnektiviteten i stadsnära bäck

Projektet avser att avlägsna vandringshinder på två ställen i en bäck på Frösön som
mynnar i Storsjön, detta för att förbättra konnektiviteten för fisk och bottenfauna.
Projektet avser även att kommunicera ut mot allmänheten varför vi gör åtgärder som
dessa så att medvetenheten om vatten- och bäckmiljöer i stadsnära skog höjs.

Östersunds kommun
Östersund
126000
2018 - 2018
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3343
501-4047-2018

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.