Projektsida

Kartläggning av sedimentpålagring i Åresjön

Projektet avser att kartlägga volym, kornstorlek och utbredning hos pålagrade sediment
i Åresjöns nordvästra del. Detta för att i nästa steg kunna göra en plan för och ansöka
om medel för muddring/slamsugning i området för att ta bort sedimenten.

Åre kommun
Åre
160000
2018 - 2018
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3342
501-3962-2018

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.