Projektsida

Kartläggning av rosaker till höga halter av E. coli och fosfor i fjällvattendrag

Projektet avser att kartlägga orsaker till höga halter av E. coli och fosfor i vattendragen
Enan och Dammån (båda Natura 2000-område). Periodvis under augusti till oktober
uppmäts höga halter av E. coli och fosfor i mätpunkt vid Enkroken samt i Dammån.
Värde borde generellt vara låga men E. coli på 300 och tot-P över 15 registreras vissa
år.

Åre kommun
Åre
63000
2018 - 2018
Ingen övergödning
Försörjande
3341
501-3963-2018

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.