Projektsida

Förstudie gällande Höviksån och Svarttjärnsbäcken

Projektet avser undersökningar för att ta reda på vilka åtgärder som är lämpliga
att utföra för att förbättra konnektiviteten respektive de morfologiska förhållandena i
Höviksån och Svarttjärnsbäcken.

Bodsjö Fiskevårdsområdesförening
Gällö
69371
2018 - 2018
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3338
501-4028-2018

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.