Projektsida

Fiske efter levande läppfisk för norsk laxodling

Projektet syftar till att ge förvaltningsunderlag till fiske efter läppfisk som medger ett långsiktigt hållbart fiske ur bestånds- och ekosystemperspektiv. Inom projektet utvärderas bland annat artsammansättning, geografisk utbredning och omfattning av fisket i olika områden

Sveriges Lanbruksuniversitet, SLU
Lysekil
269000
SEK
2018 - 2018
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3335
1263-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.