Projektsida

Upptäck det unika med brackvattenshavet

Projektet syftar till att öka kunskapen om havet, dess olika ekosystem och de arter som finns där. Fokus ska ligga på brackvattenshavet. Projektet har som mål att nå ut till allmänheten samt lärare och skolklasser på mellanstadiet.

Länsstyrelsen Västernorrland
Härnösand
250000
SEK
2018 - 2018
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3281
1947-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut
Öppna dokumentSlutrapport HaV-format

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.