Projektsida

Vidareutveckling av beslutsstödsystemet "Nest" och beredning av vetenskapligt underlag till internationella beslut om Östersjöns miljö

Projektet syftar till att utveckla och underhålla beslutsstöd för internationellt arbete med ekosystembaserad förvaltning av Östersjön. Projektet kommer att underhålla och utveckla Baltic Nest Institutes (BNI) modeller och databaser, samt beslutsstödsystemet "Nest".

Stockholms universitet
Stockholm
4000000
SEK
2018 - 2018
Ingen övergödning
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3225
1665-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.