Projektsida

Förebyggande kampanjer mot marin nedskräpning 2017-2019

Projektet syftar till att skapa opinion mot marin nedskräpning och öka kunskapen om konsekvenserna av det. Projektet är uppdelat i två kampanjer, Kusträddarna och Ditt Hav. Kusträddarna bygger på att få allmänheten att plocka skräp. Kampanjen Ditt Hav bygger på att skapa en känsla för havet hos var och en och därmed också skapa ett engagemang för att förbättra situationen och tydliggöra att det finns en stark koppling mellan skräpet i havet och vår konsumtion. Målet med projektet är att bidra till förändrade beteenden och attityder som i sin tur leder till att minska avfallsströmmarna till den marina miljön.

Håll Sverige Rent
Stockholm
6000000
SEK
2017 - 2019
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3223
377-17

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.