Projektsida

Landskapsforum 2017

Projektet har som mål att genomföra ett seminarium om: Landskapsperspektiv i fysisk planering - Helhetssyn för hållbara lösningar. Det innefattar bland annat temat havsplanering.

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
Stockholm
50000
SEK
2017 - 2017
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3222
368-17

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut
Öppna dokumentSlutrapport HaV-format

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.