Projektsida

Havs- och fiskeriprogrammet - Kontroll och tillsyn

Havs- och vattemyndigheten beslutar att lämna medfinansieringsbidrag till privata aktörer som får stöd från Havs- och fiskeriprogrammet för åtgärden kontroll och tillsyn.

Privata aktörer
8100000
SEK
2017 - 2022
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Försörjande
3221
107-17

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.