Projektsida

Insatser till stöd för genomförande av Agenda 2030 inklusive FN:s havskonferens den 5-9 juni 2017

Projektet ska genomföra insatser till stöd för Agenda 2030 där ingår deltagande vid FN:s havskonferens 5-9 juni 2017.

Havsmiljöinstitutet, HMI
Göteborg
200000
SEK
2017 - 2017
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3219
28-17

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.