Projektsida

Strukturkalkning för minskat näringsläckage i Stockholm 2

Målet är att minska utlakning av näringsämnen som fosfor och kväve till närliggande vattendrag och hav. Projektet innefattar 300 hektar jordbruksmark. Syftet med att strukturkalka är ge lerjord bättre struktur,
bättre vattenhållande förmåga så att näringsämnen blir kvar på åkern. Samtidigt minskas övergödning och algblomning i våra vatten. Vi vill också skapa intresse för
och ge kunskap om strukturkalkning till lantbrukare, rådgivare och övriga intressenter genom att visa på både miljövinster och ekonomiska vinster av åtgärden
strukturkalkning. Vi erbjuder strukturkalkning till lantbrukare med lerjord inom de vattenområden som har stora förutsättningar att minska läckage av fosfor och kväve. Ett pedagogiskt viktigt syfte med projektet är också att sprida kunskap till rådgivare, markägare och brukare av lerjordar med risk för näringsläckage. Genom att visa lyckade projekt,
nya och aktuella forskningsresultat samt praktiska fördelar för enskilda lantbrukare belyses också de positiva effekter som man som lantbrukare får. Uppföljning i form
av fältvandringar och seminarier sker efter projektets avslut.

Bättre vattenkvalitet och markstruktur i Sverige
Karlstad
411000
2018 - 2020
Ingen övergödning
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3217
501-50314-17

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

InfoÖvriga dokument
Kontakta diarietAnsökan
Kontakta diarietBeslut