Projektsida

Strukturkalkning för minskat näringsläckage i Stockholm 2

Målet är att minska utlakning av näringsämnen som fosfor och kväve till närliggande vattendrag och hav. Projektet innefattar 300 hektar jordbruksmark. Syftet med att strukturkalka är ge lerjord bättre struktur,
bättre vattenhållande förmåga så att näringsämnen blir kvar på åkern. Samtidigt minskas övergödning och algblomning i våra vatten. Vi vill också skapa intresse för
och ge kunskap om strukturkalkning till lantbrukare, rådgivare och övriga intressenter genom att visa på både miljövinster och ekonomiska vinster av åtgärden
strukturkalkning. Vi erbjuder strukturkalkning till lantbrukare med lerjord inom de vattenområden som har stora förutsättningar att minska läckage av fosfor och kväve. Ett pedagogiskt viktigt syfte med projektet är också att sprida kunskap till rådgivare, markägare och brukare av lerjordar med risk för näringsläckage. Genom att visa lyckade projekt,
nya och aktuella forskningsresultat samt praktiska fördelar för enskilda lantbrukare belyses också de positiva effekter som man som lantbrukare får. Uppföljning i form
av fältvandringar och seminarier sker efter projektets avslut.

Bättre vattenkvalitet och markstruktur i Sverige
Karlstad
411000
SEK
2018 - 2020
Ingen övergödning
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3217
501-50314-17

Relaterade projekt: LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medelValuta
Lidingö BåtförbundBåtbottentvätt Lidingö 722 125SEK
Norrtälje KommunKretsloppsanläggning för enskilda avlopp 473 600SEK
Vikingarnas Segelsällskap (VSS)Åtgärder för att minska användning av båtbottenfärger från en båtklubb 879 000SEK
Bygdegårdsföreningen Nyby kapellVA-anläggning Nyby Bygdegård 49 127SEK
Östra Dyviksudds VA-föreningMinireningsanläggning för Östra Dyviksudds VA-förening 40 375SEK
Svenska KryssarklubbenTömning av hålltankar Norrviken 110 000SEK
Vaxholms stadTvå tömningsstationer för toalettavfall från båtar 175 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länLatrinmottagning i bryggan Utö gästhamn 110 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länUtbyggnad av landtoaletter i skärgårdsmiljö 562 500SEK
Haninge kommunMobil tömningstank vid Huvudskär 75 000SEK
Tierps kommunReningsdammar i Tierp 95 000SEK
Östhammars kommunLatrinhantering och båttvätt i Öresundsgrepen 271 000SEK
Östhammars kommunPlanering av våtmark vid Östhammars reningsverk Lillfjärd 144 622SEK
Tierps kommunTömningsstation för båttoaletter i Ängskär 60 000SEK
Kiladalens VattenvårdsföreningEnskilda avlopp Kiladalen 500 000SEK

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Ansökan
Beslut