Projektsida

Dagvattendamm Pumphusvägen, Bergshamra

Projektets syfte är att i enlighet med ”det lokala åtgärdsprogrammet för att nå god vattenstatus i Brunnsviken” rena dagvatten innan det släpps ut i Brunnsviken. Målsättningen med projektet är att tillskapa en dagvattendamm som renar dagvatten från Bergshamra innan det släpps ut i Brunnsviken. Dagvattnet från norra och centrala delen av Bergshamra avleds idag via ledningar orenat ut i Brunnsviken. För att rena dagvattet innan det släpps ut i Brunnsviken planeras en dagvattendamm med översilningsyta söder om Pumphusvägen. Dammen ska modelleras mjukt med flacka stränder som ansluter mot det befintliga landskapet och naturligt förekommande vegetation ska användas.

Solna stad
Stockholm
1074000
2018 - 2019
Ingen övergödning
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3216
501-50288-17

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

InfoÖvriga dokument
Kontakta diarietLOVA- Ansökan
Kontakta diarietLOVA-Beslut