Projektsida

Dagvattendamm söder om Råstasjön

Projektets syfte är att i enlighet med det lokala åtgärdsprogrammet för att nå god vattenstatus i Brunnsviken rena dagvatten innan det släpps ut i Brunnsviken. Målsättningen med projektet är att tillskapa en dagvattendamm som renar dagvatten innan det släpps ut i Råstasjön genom Råstaån. Som är det största tillrinnande flödet till Brunnsviken. Dagvatten från den större ledning som idag leds ut i Råstasjön, orenat, ska nu renas i en damm genom sedimentation och infiltration innan det går ut i sjön. Dammen kommer att skapa flera blåa värden i området kring sjön och modelleras så att den passar in i parkmiljön både med växtlighet och tillänglighet.

Solna stad
Stockholm
480000
2018 - 2019
Ingen övergödning
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3215
501-50278-17

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

InfoÖvriga dokument
Kontakta diarietLOVA- Ansökan
Kontakta diarietLOVA-Beslut