Projektsida

Strukturkalkning för miskat växtnäringsläckage från åkermark i södra Stockholms län

Strukturkalka lerhaltig jordbruksmark för att minska risken för växtnäringslackage (främst fosfor) till vattendrag och i slutänden Östersjön. Minskad övergödning minskar risken för algblomning och igenväxning av kustnära havsvikar. Vårt mål är att strukturkalka 350 hektar under år 2018. Strukturkalken sprids med GPS-styrd spridare efter inlagda värden efter lerhalten vid markkartering. Riktmärke 6 ton per hektar. Direkt efter spridning kommer en traktor med styvpinnskultivator och brukar ner kalken till ca 25 cm djup. Två körningar korsvis.

Södertälje Ortsförbund av LRF
Södertälje
631000
2018 - 2019
Ingen övergödning
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3214
501-50271-17

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

InfoÖvriga dokument
Kontakta diarietLOVA- Ansökan
Kontakta diarietLOVA-Beslut