Projektsida

Strukturkalkning för miskat växtnäringsläckage från åkermark i södra Stockholms län

Strukturkalka lerhaltig jordbruksmark för att minska risken för växtnäringslackage (främst fosfor) till vattendrag och i slutänden Östersjön. Minskad övergödning minskar risken för algblomning och igenväxning av kustnära havsvikar. Vårt mål är att strukturkalka 350 hektar under år 2018. Strukturkalken sprids med GPS-styrd spridare efter inlagda värden efter lerhalten vid markkartering. Riktmärke 6 ton per hektar. Direkt efter spridning kommer en traktor med styvpinnskultivator och brukar ner kalken till ca 25 cm djup. Två körningar korsvis.

Södertälje Ortsförbund av LRF
Södertälje
631000
SEK
2018 - 2019
Ingen övergödning
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3214
501-50271-17

Relaterade projekt: LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medelValuta
Lidingö BåtförbundBåtbottentvätt Lidingö 722 125SEK
Norrtälje KommunKretsloppsanläggning för enskilda avlopp 473 600SEK
Vikingarnas Segelsällskap (VSS)Åtgärder för att minska användning av båtbottenfärger från en båtklubb 879 000SEK
Bygdegårdsföreningen Nyby kapellVA-anläggning Nyby Bygdegård 49 127SEK
Östra Dyviksudds VA-föreningMinireningsanläggning för Östra Dyviksudds VA-förening 40 375SEK
Svenska KryssarklubbenTömning av hålltankar Norrviken 110 000SEK
Vaxholms stadTvå tömningsstationer för toalettavfall från båtar 175 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länLatrinmottagning i bryggan Utö gästhamn 110 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länUtbyggnad av landtoaletter i skärgårdsmiljö 562 500SEK
Haninge kommunMobil tömningstank vid Huvudskär 75 000SEK
Tierps kommunReningsdammar i Tierp 95 000SEK
Östhammars kommunLatrinhantering och båttvätt i Öresundsgrepen 271 000SEK
Östhammars kommunPlanering av våtmark vid Östhammars reningsverk Lillfjärd 144 622SEK
Tierps kommunTömningsstation för båttoaletter i Ängskär 60 000SEK
Kiladalens VattenvårdsföreningEnskilda avlopp Kiladalen 500 000SEK

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
LOVA- Ansökan
LOVA-Beslut